2023-034 Elektrik Motorlu Binek Otolarında Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı 6885) Resmi Gazete’de Yayımlandı

07/03/2023

SİRKÜLER

2023 /

034
 

4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (II) SAYILI LİSTEDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARINA ESAS ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ MATRAHLARININ YENİDEN TESPİTİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 6885) RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

Karar ile, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede 87.03 tarife pozisyonunda ve “–Sadece elektrik motorlu olanlar” satırı altında yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları yeniden belirlenmiş olup, bu kapsamda bulunan sadece elektrikli motora sahip binek otomobillerin matrahına göre daha düşük orandan vergilendirilmeleri sağlanmıştır.

Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.