2021-107 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamındaki Borçların İlk Taksitinin Son Ödeme Günü 01.11.2021

26/10/2021

SİRKÜLER

2021 /

107
 

7326 SAYILI YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLARIN İLK TAKSİTİNİN SON ÖDEME GÜNÜ 01.11.2021

 

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamında taksitlendirilen borçların, ilk iki taksitinin süresinde ödenmesi gerekli olup, ilk taksitinin son ödeme günü 01.11.2021, ikinci taksitin ise son ödeme günü 30.11.2021’dir.

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.