2020-097 Ar-Ge Ve Tasarım Merkezleri İle Teknoparklarda Uzaktan Çalışma Süresi 11 Ekim 2020 Tarihine Kadar Uzatıldı

09/10/2020

SİRKÜLER

2020 /

097
 

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOPARKLARDA UZAKTAN ÇALIŞMA SÜRESİ 11 EKİM 2020 TARİHİNE KADAR UZATILDI

 

5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında yapılabilmesine ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin de Bölge dışında yürütülebilmesine; 11.03.2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle (11.07.2020 tarihine kadar) sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, Bakanlığa söz konusu süreyi 3 aya kadar uzatmaya (11.10.2020 tarihine kadar) yetki verilmiştir. Anılan düzenleme uyarınca, Sanayi ve Teknoloji Bakanının söz konusu yetkisini kullanması ve Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknopark şirketleri tarafından Bakanlığın bilgilendirilmesi kaydıyla, evden çalışan Ar-Ge & Tasarım personeli için 5746 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanılmaya devam edilecektir.

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.