Ağustos 1, 2023

2022-104 7420 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı

09/11/2022

SİRKÜLER

2022 /

104
 

7420 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı

 

3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 9/11/2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu Kanun ile;

  • Esnaf muaflığı kapsamında, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurulan elektrik üretim tesisinin sınırı 25 kW’dan 50 kW’ye çıkarılmıştır.
  • Hizmet erbabına işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, yemek bedelinin nakit olarak verilmesi suretiyle sağlanan menfaatler de istisna kapsamına alınmıştır.
  • Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.
  • Bireysel katılım yatırımcısı indiriminin uygulama süresi 31/12/2027 tarihine kadar uzatılmış, yatırımcılar tarafından yararlanılacak indirim tutarı 2.500.000 Türk lirası olarak güncellenmiştir.
  • Şirketlerin, sermayelerini azaltmaları durumunda, sermayenin hangi unsurunun ne kadar tutarda azalacağı ve azaltıma konu edilen bu unsurların nasıl vergilendirileceği hususu netleştirilmiştir.
  • Yabancı paralarını ve altın hesabı bakiyelerini Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüştüren mükelleflerin elde etikleri faiz ve kâr payı gibi kazançlarına sağlanan kurumlar vergisi istisnasının uygulama süresi 2023 yılının sonuna uzatılmıştır.
  • İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) mevcut ücretlerine ilave olarak yapılan aylık 1.000 Türk lirasını aşmayan ödemeler üzerinden gelir vergisi hesaplanmaması sağlanmıştır,

 

Söz konusu Kanun için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notu için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.