Ağustos 1, 2023

2020-014 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği’nde (Sıra No 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No 2) Resmi Gazete’de Yayınlandı

05/02/2020

SİRKÜLER

2020 /

014
 

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ’NDE (SIRA NO 1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO 2) RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI

 

5/2/2020 tarih ve 31030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) ile Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan plastik poşetler dışındaki diğer ürünler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.