2024-062 Deprem Nedeniyle Kahramanmaraş’taki Mükellefler İçin Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine Dair Karar

27/05/2024 SİRKÜLER 2024/ 062
 
KAHRAMANMARAŞ İLİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLER NEDENİYLE BAKANLIĞIMIZCA MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLEN YERLERDEKİ VERGİ DAİRELERİNE BAĞLI MÜKELLEFLER İÇİN 7256 VE 7326 SAYILI KANUNLARDA YER ALAN TAKSİT ÖDEME SÜRELERİNİN YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler nedeniyle Bakanlığımızca 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 15 inci maddesine istinaden 6/2/2023 tarihinden geçerli olmak üzere ilan edilen mücbir sebep halinin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 31/8/2024 tarihine kadar (bu tarihler dâhil) devam edeceği ilan edilmiştir.

Bu kapsamda, münhasıran bu yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) olan borçlarını 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve/veya 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandıran borçluların mücbir sebep halinin devam ettiği süre içinde 7256 sayılı Kanunun 2 nci ve 4 üncü maddeleri ile 7326 sayılı Kanunun 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 7 nci, 8 inci maddeleri ve 10 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve onüçüncü fıkraları kapsamında ödenmesi gereken taksitlerinin ödeme süreleri 8515 Karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu Karar gereğince, Bakanlığımızca mücbir sebep halinin devam etmesine karar verilen yerlerdeki vergi dairelerine borçlu olanların mücbir sebep halinin başladığı 6/2/2023 tarihi ile sona erdiği 31/8/2024 tarihi arasına (bu tarihler dâhil) rastlayan 7256 ve/veya 7326 sayılı Kanunlar kapsamındaki taksitlerinden birincisinin ödeme süresi; mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda, sonraki taksitlerin ödeme süreleri de bu ayı takip eden aylık dönemler halinde ödenmek üzere uzatılmıştır.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

Bilgilendirme bültenimiz www.abd.com.tr adresine kayıt olduğunuz için gönderilmiştir.

Mansuroğlu Mah. 283/9 Sk. No:3 D:3 Bayraklı İZMİR| Mersis No: 0730027003500018

Bülten almak istemiyorsanız info@abd.com.tr adresine mail göndererek tercihinizi değiştirebilirsiniz.