2021-024 İmalatta Kullanılan Mallarda ÖTV Hk. Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır

19/02/2021

SİRKÜLER

2021 /

024
 

18.02.2021 TARİH VE 3559 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI 19.02.2021 TARİH VE 31400 SAYILI RESMİ GAZETE’ DE YAYIMLANMIŞTIR

 

18/02/2021 tarih ve 3559 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan malların, rafineri ve petrokimya tesislerinde üretilerek üretildiği tesislerde imalatta hammadde ve/veya yardımcı madde olarak ÖTV’ye tabi olmayan malların imalinde kullanımları ve bu tesislerde üretilip birbirlerine (rafinerilerden petrokimya tesislerine, petrokimya tesislerinden rafinerilere, petrokimya tesislerinden diğer petrokimya tesislerine ve rafinerilerden diğer rafinerilere) imalatta kullanılmak üzere teslimleri, rafineri ve petrokimya tesisleri arasındaki mal bütünleşmesinin sağlanarak bu tesislerin girdilerinden kaynaklı ülkemiz cari açığının azaltılması amacıyla ÖTV’den arındırılmıştır.

Cumhurbaşkanı kararına ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.