2023-072 Deprem Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerdeki Mükellefler İçin, 2023 Yılı GEKAP Beyan Dönemleri Altı Aylık Olarak Belirlendi

12/06/2023

SİRKÜLER

2023 /

072
 

6/2/2023 TARİHİNDE KAHRAMANMARAŞ İLİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLER NEDENİYLE BAKANLIĞIMIZCA MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLEN YERLERDEKİ VERGİ DAİRELERİNE BAĞLI MÜKELLEFLER İÇİN, 2023 YILI GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYAN DÖNEMLERİ ALTI AYLIK OLARAK BELİRLENDİ

 

2872 sayılı Çevre Kanununun “Geri kazanım katılım payı” başlıklı ek 11 inci maddesinde yer alan yetki kapsamında, 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle Bakanlığımızca mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ilinin Gürün ilçesindeki vergi dairelerine bağlı mükellefler için, 2023 yılı geri kazanım katılım payı beyan dönemlerinin,

a) Birinci dönem: Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran

b) İkinci dönem: Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık

şeklinde altı aylık olarak belirlenmesi Bakanlığımızca uygun görülmüştür.

Geri kazanım katılım payı beyannameleri, beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilecektir.

Söz konusu mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2023 dönemi için beyanname vermiş olmaları durumunda, bu beyannamede yer alan bilgiler 2023 yılının ilk altı aylık dönemi için verilecek beyannamelere dâhil edilmeyecektir.

Ocak-Şubat-Mart/2023 dönemi için verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden geri kazanım katılım payları 31/7/2023 tarihine kadar ödenebilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

İlgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.