Ağustos 1, 2023

2023-062 İnceleme ve Tarhiyat Aşamasındaki Borçların Yapılandırılması Broşürü Yayımlandı

10/05/2023

SİRKÜLER

2023 /

062
 

İNCELEME VE TARHİYAT AŞAMASINDAKİ BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI BROŞÜRÜ YAYIMLANDI

 

1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar doğrultusunda hazırlanan Broşürde;

  • Kanunun yayımlandığı 12/3/2023 tarihinden önce başlanıldığı halde tamamlanamamış olan vergi incelemesi ve takdir işlemlerinin Kanun hükümlerinden nasıl yararlanılacağı,
  • Başvurularının nereye, ne zaman ve nasıl yapılacağı,
  • Yapılandırma ile sağlanan avantajlar,
  • Yapılandırılan tutarların hangi sürede ve nasıl ödeneceği,
  • Peşin ödeme avantajları,

gibi açıklamalar ve örnekler yer almaktadır.

7440 sayılı Kanunun ve Genel Tebliğin uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere:

  • Başkanlığımızın internet sayfasında “Hızlı Erişim” alanında yer alan 7440 sayılı Kanun Mikro Sitesinden,
  • Başkanlığımızın doğrulanmış Sosyal Medya Hesaplarından,
  • Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 189 numaralı telefon hattından,
  • gib.gov.tr adresinde yer alan Dijital Vergi Asistanından ulaşabilirsiniz.

İnceleme ve Tarhiyat Aşamasındaki Borçların Yapılandırılması Broşürüne ulaşmak için tıklayınız.

1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.