Ağustos 1, 2023

2021-074 İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı

28/07/2021

SİRKÜLER

2021 /

074
 

İKTİSADİ KIYMETLERİN YENİDEN DEĞERLEMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

9 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7326 Sayılı Kanun’un 11 nci maddesi ile şirketlerin aktiflerinde bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutarak (Yİ-ÜFE değerine) bugünkü değerine getirilmesine imkan sağlanmıştı.

Söz konusu yeniden değerlemeye ilişkin usul ve esaslar belirlenerek 16 Temmuz 2021 tarihli ve 31543 sayılı Resmi Gazete’de (530 Sıra No’lu) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yayımlanmıştır.

Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.