2020-108 E-Defter Ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanma Zorunluluğu Hakkında

24/12/2020

SİRKÜLER

2020 /

108
 

E-DEFTER VE BERAT DOSYALARININ İKİNCİL KOPYALARININ SAKLANMA ZORUNLULUĞU HAKKINDA

 

19 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3 nolu Elektronik Defter Genel Tebliği ile; elektronik defter uygulamasına ilişkin düzenlemede yapılmış ve e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde Defter saklama hizmeti yönünden teknik yeterliliğe sahip ve GİB onaylı özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bilgi işlem sistemlerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren oluşturulan e defterler ve bunların berat dosyaları için muhafaza zorunluluğu getirilmiştir.

Elektronik Defter Genel Tebliği Sıra No: 3’e ulaşmak için tıklayınız

Bu zorunluluk sebebiyle 09.10.2020 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nca e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmasına ilişkin usul ve esaslar için e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu yayınlanmıştır. Kılavuz uyarınca 2020 Yılı ve 2021 Yılına İlişkin e-Defter ve Berat Dosyalarının ikincil kopyalarının GİB Bilgi İşlem Sistemlerine aktarım zamanları aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde belirlenmiştir.

2020 yılı e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanları:

 

2020 YILI

2020 / Ocak – Şubat – Mart 15 Ocak 2021’e kadar
2020 / Nisan – Mayıs – Haziran 15 Şubat 2021’e kadar
2020 / Temmuz – Ağustos – Eylül 15 Mart 2021’e kadar
2020 / Ekim – Kasım 15 Nisan 2021’e kadar
2020 / Aralık (Gerçek kişi mükellefler) 15 Nisan 2021’e kadar
2020 / Aralık (Tüzel kişi mükellefler) 17 Mayıs 2021’e kadar

 

2021 yılı e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanları:

 

AYLIK YÜKLEME TERCİHİNDE BULUNANLAR

2021 / Ocak 17 Mayıs 2021’e kadar
2021 / Şubat 15 Haziran 2021’e kadar
2021 / Mart 16 Temmuz 2021’e kadar
2021 / Nisan 16 Ağustos 2021’e kadar
2021 / Mayıs 15 Eylül 2021’e kadar
2021 / Haziran 15 Ekim 2021’e kadar
2021 / Temmuz 15 Kasım 2021’e kadar
2021 / Ağustos 15 Aralık 2021’e kadar
2021 / Eylül 17 Ocak 2022’ye kadar
2021 / Ekim 15 Şubat 2022’ye kadar
2021 / Kasım 15 Mart 2022’ye kadar
2021 / Aralık (Gerçek kişi mükellefler) 15 Nisan 2022’ye kadar
2021 / Aralık (Tüzel kişi mükellefler) 16 Mayıs 2022’ye kadar

 

3 AYLIK YÜKLEME TERCİHİNDE BULUNANLAR

2021/ Ocak, Şubat, Mart 15 Haziran 2021’e kadar
2021/ Nisan, Mayıs, Haziran 15 Eylül 2021’e kadar
2021 / Temmuz, Ağustos, Eylül 15 Aralık 2021’e kadar
2021 / Ekim, Kasım, Aralık (Gerçek kişi mükellefler) 15 Nisan 2022’ye kadar
2021/ Ekim, Kasım, Aralık (Tüzel kişi mükellefler) 16 Mayıs 2022’ye kadar

 

E-defter saklama kullanıcı kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.