Ağustos 1, 2023

2022-031 İhracat Genelgesine Rusya ve Ukrayna’ya Yapılan İhracatlar Hk. Geçici Madde Eklendi

13/04/2022

SİRKÜLER

2022 /

031
 

İHRACAT GENELGESİNE RUSYA VE UKRAYNA’YA YAPILAN İHRACATLAR HK. GEÇİCİ MADDE EKLENDİ

 

 

T.C. Merkez Bankası İhracat Genelgesine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir:

 

Döviz olarak beyan edilen ihracat bedellerinin Türk Lirası olarak kabulü

 

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ukrayna ve Rusya’ya gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirilecek ihracat işlemleriyle ilgili olarak ihracat bedellerinin döviz cinsinden beyan edilmiş olsa dahi Türk Lirası olarak da kabulü mümkündür.”

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.