Ağustos 1, 2023

2021-040 Evlerde Üretilen Malların İnternetten Satışında Esnaf Muaflığı ve Mikro İhracattaki Gelir Vergisi Teşvikine İlişkin Tebliğ Yayımlandı

30/04/2021

SİRKÜLER

2021 /

040
 

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:314) RESMİ GAZETE’ DE YAYIMLANDI

 

11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu ve 89 uncu maddelerinde yapılan değişiklikler kapsamında; evde imal edilen ürünlerin internet ve benzeri ortamlarda satışında esnaf muaflığı uygulaması ve gelir vergisi mükelleflerince gerçekleştirilen mikro ihracat kapsamında elde edilen kazançlara indirim uygulanmasına ilişkin usul ve esasların açıklandığı Gelir Vergisi Genel Tebliğ (Seri No:314) 30/04/2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.