2020-032 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği’nde (Sıra No 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No 3) Resmi Gazete’de Yayımlandı

23/03/2020

SİRKÜLER

2020 /

032
 

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ’NDE (SIRA NO 1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO 3) RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

22/03/2020 tarihli ve 31076 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlığımızca hazırlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) ile 4/4/2019 tarihli ve 30735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 4 üncü maddesinde yapılan değişiklikle, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak beyan dönemleri; 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, “Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemleri için verilmiş olan beyannameler” başlıklı Geçici 2 nci madde ile Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemleri için beyanname vermiş olanların 2020 yılının ilk altı aylık dönemi için verecekleri beyannamelere daha önce beyanname verdikleri dönemlere ilişkin bilgileri dâhil etmeyeceklerine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Eski ve yeni beyan dönemlerinin gösterildiği tabloya ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.