2022-019 Gıda Teslimlerindeki KDV Oranı İndirimine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

14/02/2022

SİRKÜLER

2022 /

019
 

GIDA TESLİMLERİNDEKİ KDV ORANI İNDİRİMİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARI YAYIMLANDI

 

13 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan 5189 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile;

Toptan-perakende ayrımı kaldırılarak tüm gıda teslimlerinde (ÖTV’ye tabi ürünlerden indirimli oranda KDV uygulananlar hariç) KDV oranı %1’e indirilmektedir.

Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.