2020-083 77 Seri No.Lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

2020-083 77 Seri No.Lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır
02/09/2020

SİRKÜLER

2020 /

083
 

77 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

 

01/09/2020 tarihli ve 31231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 77 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49/a maddesi hükmü gereği, emlak vergisine esas olmak üzere 2021 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.