Our blog

News & articles

2024-026 Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi ve İnfografik Yayımlandı

22/02/2024 SİRKÜLER 2024/ 026   VERGİ MEVZUATI YÖNÜNDEN BAĞIŞ VE YARDIMLAR REHBERİ VE İNFOGRAFİK YAYIMLANDI 2023 takvim yılı gelirlerinin beyanına yönelik olarak mükelleflerimizin yıllık gelir vergisi beyannamesini verirken yararlanmaları amacıyla hazırlanan Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi ve İnfografik yayınlandı. Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi için tıklayınız. Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış…

Read article
2024-025 Gelir Vergisi Beyannamesinde İndirilecek Eğitim ve Sağlık Harcamaları Broşürü ve İnfografik Yayımlandı

22/02/2024 SİRKÜLER 2024/ 025   GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE İNDİRİLECEK EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI BROŞÜRÜ VE İNFOGRAFİK YAYIMLANDI     2023 takvim yılı gelirlerinin beyanına yönelik olarak, mükelleflerimizin yıllık gelir vergisi beyannamesini verirken yararlanmaları amacıyla hazırlanan Gelir Vergisi Beyannamesinde İndirilecek Eğitim ve Sağlık Harcamaları Broşürü ve İnfografik yayınlandı. Gelir Vergisi Beyannamesinde İndirilecek Eğitim ve…

Read article
2024-024 Menkul Sermaye İradı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi ve İnfografik Yayımlandı

21/02/2024 SİRKÜLER 2024/ 024   MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDEN MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ REHBERİ VE İNFOGRAFİK YAYIMLANDI     2023 takvim yılı gelirlerinin beyanına yönelik olarak mükelleflerimizin yıllık gelir vergisi beyannamesini verirken yararlanmaları amacıyla hazırlanan Menkul Sermaye İradı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi ve İnfografik yayınlandı. Menkul Sermaye İradı Elde Eden…

Read article
2024-023 Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Hakkında Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı

20/02/2024 SİRKÜLER 2024/ 023   ENFLASYON DÜZELTMESİ UYGULAMASI HAKKINDA VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI     165 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile enflasyon düzeltmesi işlemlerinde kullanılacak ortalama ticari kredi faiz oranları belirlenmiş ve uygulamaya yönelik bazı hususlara ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız. Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.  …

Read article
2024-022 Diğer Kazanç ve İratların Vergilendirilmesi Rehberi Yayımlandı

20/02/2024 SİRKÜLER 2024/ 022   DİĞER KAZANÇ VE İRATLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ YAYINLANDI     2023 takvim yılı gelirlerinin beyanına yönelik olarak mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyannamesini verirken yararlanmaları amacıyla hazırlanan Diğer Kazanç ve İratların Vergilendirilmesi Rehberi yayınlandı. Diğer Kazanç ve İratların Vergilendirilmesi Rehberi için tıklayınız.     Bilgilerinize sunarız Alternatif Bağımsız…

Read article
2024-021 Kira Ödeyenler İçin Hazırlanan Kira Bildirim Formu Yayımlandı

20/02/2024 SİRKÜLER 2024/ 021   KİRA ÖDEYENLER İÇİN HAZIRLANAN “KİRA BİLDİRİM FORMU” HAKKINDA DUYURU     Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında kira gelirlerinin tespiti ve doğru beyan edilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verileri ve TÜİK istatistiklerinden de faydalanılarak potansiyel kiracılara ait adresler…

Read article
2024-020 Hazır Beyan Sistemi Broşürü Yayımlandı

20/02/2024 SİRKÜLER 2024/ 020   HAZIR BEYAN SİSTEMİ BROŞÜRÜ YAYIMLANDI     2023 takvim yılı gelirlerinin beyanına yönelik olarak, kira, ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve irat elde edenlerin yıllık gelir vergisi beyannamesini verirken yararlanmaları amacıyla hazırlanan Hazır Beyan Sistemi Broşürü yayınlandı. Hazır Beyan Sistemi Broşürü için tıklayınız.     …

Read article
2024-019 İhracat Ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliğinde…

19/02/2024 SİRKÜLER 2024/ 019   İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:1) RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI     16.02.2024 tarih ve 32462 sayılı Resmi Gazete’te yayımlanan İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliğinde Değişik Yapılmasına…

Read article