Şeffaflık Raporları

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından hazırlanan şeffaflık raporlarimiz 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesi kapsamında hazırlanmış ve şirketimiz internet sitesinde
(www.abd.com.tr) adresinde yayınlanmıştır.