2022-034 İhracat Bedellerinin TCMB’ye Satış Zorunluluğuna İlişkin Oran %25’den %40’a Yükseltilmiştir

18/04/2022

SİRKÜLER

2022 /

034
 

İHRACAT BEDELLERİNİN TCMB’YE SATIŞ ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN ORAN %25’DEN %40’A YÜKSELTİLMİŞTİR

 

TCMB Tarafından Yayımlanan İhracat Genelgesinin Ek 1.İnci Maddesi Uyarınca İBKB’ye veya DAB’a Bağlanan İhracat Bedellerinin En Az %25 İnin İBKB’yi veya DAB’ı Düzenleyen Bankaya Satılması Zorunluluğu Getirilmiştir.

Anılan Maddede Yapılan Değişiklikle 18.04.2022 Tarihinden İtibaren Getirilen İhracat Bedelleri İçin Bu Oran %40’a Çıkarılmış Bulunmaktadır.

 

Uygulamaya İlişkin Ayrıntılı Bilgi İçin tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.