2021 Yılı Sirküler

2021-034 Yatırım İndirimi ve İndirimli Kurumlar Vergisinde Endeksleme Hk

2021-033 31.03.2021 Döviz Kurları

2021-032 Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hk. Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı

2021-031 Bazı Tevkifat Oranları Hk. 3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı

2021-030 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No527) Resmi Gazete'de Yayımlandı

2021-029 Veri Sorumluları Siciline Kayıt Tarihlerinin Uzatılması Hk. Karar

2021-028 524 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile İlan Edilen Mücbir Sebep Halinden Etkilenen Mükelleflerden Faaliyetlerine Tekrar Başlayanlar Hakkında Duyuru

2021-027 İşten Çıkarma Yasağı 17.03.2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatıldı

2021-026 Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hk. Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

2021-025 Kısa Çalışma Süresinin Uzatılması Hk. Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır

2021-024 İmalatta Kullanılan Mallarda ÖTV Hk. Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır

2021-023 Güncel Tevkifat Oranları

2021-022 7263 Sayılı Kanun Kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2021-021 Kısmi Tevkifat Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı

2021-020 E-Adisyon, E-Arşiv, E-İrsaliye ve E-Fatura Uygulamaları Hk. 526 Nolu VUK Tebliği Yayımlandı

2021-019 Ocak-Şubat-Mart  2020 E-defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Yüklenme Süresi 12.02.2021 Tarihine Uzatıldı

2021-018 34 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

2021-017 Serbest Bölgelerde Yurt Dışına İhraç Oranı 2020 Yılı İçin FOB Bedelinin En Az %80'i Olarak Uygulanması Hk. Karar (Karar sayısı 3516) Resmi Gazete'de Yayımlandı

2021-016 34 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı

2021-015 Finansman Gider Kısıtlaması Hakkındaki Karar (Karar Sayısı 3490)Resmi Gazete'de Yayımlandı

2021-014 Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Tevkifat Oranının %3’ten %5’e  Artırılması Hk. Karar (Karar Sayısı 3491)Resmi Gazete'de Yayımlandı

2021-013 Sadece Elektrik Motoru Olan Araçların ÖTV Oranları Arttırldı

2021-012 Özel İletişim Vergisi %10 Oldu

2021-011 Bazı İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Oranı %1 Oldu

2021-010 Diğer Ücretlilerin Vergilendirilmesi Rehberi Yayınlandı

2021-009 524 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu İnteraktif Vergi Dairesinden Yapılabilmektedir

2021-008 31.12.2020 Döviz Kurları

2021-007 Yatırım İndirimi ve İndirimli Kurumlar Vergisinde Endeksleme Hk

2021-006 COVID-19 Kapsamında Kapatılan İşyerleri İçin Mücbir Sebep Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı

2021-005 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No 396)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No 523) Resmi Gazete'de Yayımlandı

2021-004 Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

2021-003 Ocak-Şubat-Mart  2020 E-defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Yüklenme Süresi Uzatıldı

2021-002 Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberi Yayınlandı

2021-001 2021 Yılı Vergi Takvimi Yayınlandı