Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. 2018 Yılı Şeffaflık Raporu

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.  tarafından 2018 yılı için hazırlanan şeffaflık raporu 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesi kapsamında hazırlanmış ve şirketimiz internet sitesinde (www.abd.com.tr) adresinde
yayınlanmıştır.

İlgili şeffaflık raporuna ulaşmak için tıklayınız.