2021-026 Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hk. Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

26/02/2021

SİRKÜLER

2021 /

026

 

DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERİN TÜRKİYE CUMHURİYET

MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

 

24.02.2021 tarih ve 31405 sayılı Resmi Gazete’de Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;

Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamının 15 milyon dolar olan ve aşan firmaların,

-Veri formlarının üç aylık ve haftalık olarak iki farklı frekansta raporlanmasına son verilmiş olup, Vergi Dairesi için hazırlanan finansal raporlar göz önüne alınarak  aylık olarak hazırlanması ve bildiriminin en geç müteakip ayın son gününe kadar yapılması (Yönetmeliğin yürürlüğe girme tarihi sebebiyle istisnai olarak sadece 2021 Ocak ayına ilişkin rapor,2021 Şubat ayı raporuyla birlikte 31 Mart 2021 tarihine kadar gönderilebilecektir.)

-Bağımsız denetim zorunluluğunun kaldırılması,

gibi bazı değişiklikler yapılmıştır

İlgili yönetmelik için tıklayınız

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.