Avrupa Birliği Mali Yardımları Vergi İstisnaları Rehberi Yayımlandı

Avrupa Birliği’nin aday ve potansiyel aday ülkelere ilişkin mali yardım mekanizması, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) olarak yeniden düzenlenmiş ve tek bir hukuki çerçeve içerisine dâhil edilmiştir. Bu rehber ile Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği çerçevesinde Avrupa Birliği’nin 2007-2013 bütçe dönemine ilişkin mali yardımları için 11.07.2008 tarihinde Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan, IPA Çerçeve Anlaşması’nın 26. maddesi ile hüküm altına alınan ve “1 Sıra No’lu Türkiye-Avrupa Birliği IPA Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği” ile usul ve esasları belirlenen vergi istisnaları konusunda gerek sözleşme makamlarının ve mali yardımlar kapsamında bu makamlar ile Avrupa Topluluğu Sözleşmesi imzalayan gerçek ve tüzel kişilerin ve gerekse vergi istisnalarına ilişkin iş ve işlemleri yürüten vergi idaresi çalışanlarının bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Söz konusu Rehbere ulaşmak için tıklayınız.