2015-036 2014 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süresi Uzatıldı

01/04/2015

SİRKÜLER

2015 /

036

 

2014 TAKVİM YILI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRESİNİN UZATILMASI

 

 

2014 Takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süresinin uzatılmıştır.

Anılan sirküler aynen aşağıya alınmıştır;

 

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/73

 

Konusu: 2014 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresinin Uzatılması.

Tarihi : 31/03/2015

Sayısı  : VUK-73 / 2015 -3

 

1. Giriş

Ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 2014 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi ile ödeme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresinin Uzatılması:

72 Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 31 Mart 2015 günü sonuna kadar uzatılmış olan 2014 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile 31 Mart 2015 tarihi itibariyle ödenmesi gereken gelir vergisinin birinci taksitinin ödeme süresi  2 Nisan 2015 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.