2015-028 Prim Teşviklerinden Yersiz Yararlanılan Dönemlerin E-Bildirge Ekranında Görüntülenebilmesine İlişkin SGK Duyurusu
 

16/02/2015


SİRKÜLER


2015 /


028

   

PRİM TEŞVİKLERİNDEN YERSİZ YARARLANILAN DÖNEMLERİN E-BİLDİRGE EKRANINDA GÖRÜNTÜLENEBİLMESİNE İLİŞKİN SGK DUYURUSU YAYIMLANDI


Prim teşviklerinden yersiz yararlanılan dönemlerin, e-bildirge ekranında görüntülenebilmesine ilişkin, SGK tarafından 12.02.2015 tarihinde duyuru yayımlandı.

Anılan duyuru aynen aşağıya alınmıştır;
 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü


12/2/2015

 

PRİM TEŞVİKLERİNDEN YERSİZ YARARLANILAN DÖNEMLERİN

E-BİLDİRGE EKRANINDA GÖRÜNTÜLENEBİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

 

 

Bilindiği gibi, sigorta primi teşviklerinden yersiz yararlandığı için teşvik hata listelerinde yer alan işverenlerin, 2014/Ekim ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinden başlamak üzere cari dönemlerde e-Bildirge sistemi üzerinden hatalı kanun numarası seçerek düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesi için düzeltme yapılmadığı sürece aynı kanun numarasından aylık prim ve hizmet belgesi göndermeleri engellenmiştir.

 

Söz konusu işverenlerin, hangi teşvikten, hangi dönemde ve hangi nedenden dolayı hata listesinde yer aldığına ilişkin bilgileri ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine gidilmesine gerek kalmaksızın öğrenebilmelerini teminen e-Bildirge programına “Prim Teşviklerinden Yersiz Yararlanılmış Dönemler” başlıklı bir link eklenmiştir.

 

Bu link vasıtasıyla; yersiz yararlanılan teşvik kanun numarası, dönemi, ilgili sigortalının TC kimlik numarası, hata nedeni ve hata listesinin çalıştırıldığı zamanı gösteren tarih ve zaman bilgileri görüntülenebilmektedir. Ayrıca söz konusu linkte yer alan hata listesindeki kayıtlar belirli aralıklarla Kurumumuzca güncellenecektir.

 

İşverenlerimize önemle duyurulur.

 

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.