2014-034 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılmasına İlişikin Sirküler Yayımlandı


26/03/2014


SİRKÜLER


2014 /


034


 


YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞİKİN SİRKÜLER YAYIMLANDI


 

25.3.2014 tarih ve GVK-96/2014-3/Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde; 25 Mart 2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken 2013 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 28 Mart 2014 Cuma günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.

Anılan sirküler aynen aşağıya alınmıştır;

 

GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ / 96

 

Konusu                               : Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması    

Tarihi                                  : 25 /3/2014

Sayısı                                  : GVK-96/2014-3/Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

İlgili Olduğu Maddeler      : Gelir Vergisi Kanunu Madde 92 ve Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 28

 

1.Giriş

25 Mart 2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması

Yoğun iş yükü ile ilgili olarak Bakanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak,

25 Mart 2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken 2013 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 28 Mart 2014 Cuma günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.

Elektronik ortamda beyanname veren mükelleflerin, beyannamelerini gün bitimine kadar gönderebilmeleri mümkündür.   

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.

Duyurulur.     

Mehmet ŞİMŞEK

Maliye Bakanı

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif YMM A.Ş.