2014-023 Engelli Sigortalı Çalıştıran İşverenlere İlişkin Duyuru Yayımlandı


14/02/2014


SİRKÜLER


2014 /


023


 


ENGELLİ SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE İLİŞKİN DUYURU YAYIMLANDI


 

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nce 10.02.2014 tarihinde Engelli Sigortalı Çalıştıran İşverenlere İlişkin duyuru yayımlanmıştır.

Anılan duyuru aynen aşağıya alınmıştır;

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

 

                                                                                                                                                    10.02.2014

 

ENGELLİ SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE İLİŞKİN DUYURU

 

Bilindiği gibi, 2008/77 sayılı Genelgede, 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanmakta olan işverenlerin, her yılın Ocak ayında engelli sigortalı çalıştırdıklarına dair (Ek-1) belgelerini Türkiye İş Kurumu İl/ Şube Müdürlüklerinden onaylatarak işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne ibraz edilmesi gerektiği, bu belgelerin her yılın Ocak ayında ibraz edilmemesi halinde, aylık prim ve hizmet belgelerinin 14857 veya 54857 sayılı Kanun türü seçilerek gönderilmesinin engellenmesi amacıyla daha önce verilmiş olan kodun kaldırılacağı ve bahse konu belgenin yeniden ibrazına kadar bu işverenlerin söz konusu Kanunda öngörülen teşvikten yararlandırılmayacakları açıklanmıştır.

 Bu bağlamda engelli sigortalı çalıştırdıklarına ilişkin belgeleri 2013 yılında Kurumumuza ibraz etmiş olan işverenler, söz konusu belgelerin vizesini 2014 yılı içinde yaptırmamaları halinde, 2014/Ocak ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak aylık prim ve hizmet belgelerini 14857/54857 sayılı kanun numarasını seçmek suretiyle düzenleyemeyeceklerinden, 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde öngörülen teşvikten de yararlanamayacaklardır.

Dolayısıyla, 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde öngörülen teşvikten yararlanılabilmesi için engelli çalıştırmakla yükümlü olsun veya olmasın engelli sigortalı çalıştıran işverenlerce bahse konu belgelerin Türkiye İş Kurumu il/bölge müdürlüklerinden vizesinin yaptırılarak, işyerlerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine ibraz edilmesi icap etmektedir.

İlgililere önemle duyurulur.

 

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif YMM A.Ş.