2013-091 Kanuni veya İş Merkezi Maldivler'de Olan Bazı Dar Mükellef Kurumların Türkiye'de Vergilendirilmelerine İlişkin Karar Yayımlandı
09/07/2013
SİRKÜLER
2013 /
091
 
KANUNİ VEYA İŞ MERKEZİ MALDİVLER’DE OLUP ULUSLARARASI HAVA YOLU TAŞIMACILIĞI YAPAN DAR MÜKELLEF KURUMLARIN TÜRKİYE’DE VERGİLENDİRİLMELERİNE İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI
 
30.6.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/4962 sayılı Karar’da; Kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan ve hava taşımacılığı faaliyeti ile iştigal eden kurumların yolcu, yük ve bagaj taşımacılığı dolayısıyla Maldivler’de elde ettiği kazançlarının 18/7/2011 tarihinden itibaren Maldivler’de gelir üzerinden alınan veya alınacak olan her türlü vergiden istisna edilmesi şartıyla kanuni veya iş merkezi Maldivler’de bulunan kurumların benzer nitelikteki kazançlarının Türkiye’de vergilendirilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
Anılan Bakanlar Kurulu Kararı aynen aşağıya alınmıştır;
 
5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 23, 30 VE 32 NCİ MADDELERİNE İLİŞKİN
 
 
B.K.K. No 2013/4962
Resmi Gazete Tarihi 30/06/2013
Resmi Gazete No 28693
Kapsam 
 
 
Karar Sayısı : 2013/4962
Kanuni veya iş merkezi Maldivler'de olup uluslararası hava yolu taşımacılığı yapan dar mükellef kurumların Türkiye'de elde ettikleri hava taşımacılık kazançlarının vergilendirilme esasları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 10/6/2013 tarihli ve 52601 sayılı yazısı üzerine, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 23, 30 ve 32 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/6/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.
24/6/2013 TARİHLİ VE 2013/4962 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
MADDE 1 - (1) Kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunan ve hava taşımacılığı faaliyeti ile iştigal eden kurumların yolcu, yük ve bagaj taşımacılığı dolayısıyla Maldivler'de elde ettiği kazançlarının 18/7/2011 tarihinden itibaren Maldivler'de gelir üzerinden alınan veya alınacak olan her türlü vergiden istisna edilmesi şartıyla kanuni veya iş merkezi Maldivler'de bulunan kurumların benzer nitelikteki kazançları Türkiye'de aşağıdaki şekilde vergilendirilir:
a) Kanuni veya iş merkezi Maldivler'de olup Türkiye'de elde ettiği kazançlar dolayısıyla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 23 üncü maddesine göre vergilendirilen dar mükellef kurumların hava yolu ile yaptıkları yolcu, yük ve bagaj taşımacılığı dolayısıyla Türkiye'de elde ettikleri kazançlara kurumlar vergisi sıfır (0) oranında uygulanır.
b) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin altıncı fıkrasına istinaden yapılacak tevkifat, (a) bendinde belirtilen kurumlar için sıfır (0) oranında uygulanır.
MADDE 2 - (1) Bu Karar 18/7/2011 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 
 
 
Bilgilerinize sunarız
Alternatif YMM A.Ş.