2013-073 Kredilerde Eş Kefaleti
13/05/2013
SİRKÜLER
2013 /
073
 
KREDİLERDE  EŞİN  KEFALETİ
 
Bilindiği üzere; 6098 sayılı Borçlar Kanununun 584. maddesindeki düzenlemeye göre evli çiftlerde eşin rızası olmadan yapılan kefalet işlemleri geçerli sayılmıyor ve bankalar kredilerle ilgili kefalet işlemlerinde eşin rızasını da arıyordu.
11 Nisan 2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6455 sayılı Yasa’nın 77. maddesi ile bu düzenleme değiştirilmiştir.
584. maddeye eklenen fıkra şöyledir:
“Ticaret sicilinde kayıtlı ticari işletmenin sahibi veya ticaret şirketinin ortak ya da yöneticisi tarafından işletme veya şirketle ilgili olarak verilecek kefaletler, mesleki faaliyetleri ile ilgili olarak esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı esnaf veya sanatkarlar tarafından verilecek kefaletler,27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun kapsamında kullanılacak kredilerde verilecek kefaletler ile tarım kredi, tarım satış ve esnaf ve sanatkarlar kredi kooperatifleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca kooperatif ortaklarına kullandırılacak kredilerde verilecek kefaletler için eşin rızası aranmaz.”
Yeni düzenlemeye göre:
-Ticaret sicilinde kayıtlı ticari işletmenin sahibi veya ticaret şirketinin ortak ya da yöneticisi tarafından işletme veya şirketle ilgili olarak verilecek kefaletler,
-27.12.2006 tarihli ve 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun kapsamında kullanılacak kredilerde verilecek kefaletler,
-Tarım Kredi, Tarım Satış ve Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kooperatifleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca kooperatif ortaklarına kullandırılacak kredilerde verilecek kefaletler
İçin eşin rızası aranmayacak, bunların dışındaki tüm kefaletlerde eşin rızası aranmaya devam edilecektir.
 
 
Bilgilerinize sunarız
Alternatif YMM A.Ş.