2013-041 Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı
26/02/2013
SİRKÜLER
2013 /
041
 
MUHTASAR VE KDV BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ UZATILDI
 
25/2/2013 tarih ve 87 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde; 23 Şubat 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile 24 Şubat 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin 26 Şubat 2013 Salı günü sonuna kadar uzatılmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
Anılan sirküler aynen aşağıya alınmıştır;
 
GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ / 87
Konusu
: Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması
Tarihi
: 25/02/2013
Sayısı
: GVK-87/2013-2/ Beyan Verme Sürelerinin Uzatılması
 
1. Giriş
23 Şubat 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile 24 Şubat 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2. Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması
Yoğun iş yükü ile ilgili olarak Bakanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak;
23 Şubat 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile 24 Şubat 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Şubat 2013 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.
Öte yandan, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri 26 Şubat 2013 Salı günü sonuna kadar ödeyecekleri tabiidir.
Duyurulur.
 
Mehmet ŞİMŞEK
Maliye Bakanı
 
 
Bilgilerinize sunarız
Alternatif YMM A.Ş.