2013-028 Ticaret Sicili Yönetmeliği Yayımlandı
28/01/2013
SİRKÜLER
2013 /
028
 
TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI
 
19.12.2012 tarihinde Bakanlar Kurulu’nca yürürlüğe konulması kararlaştırılan Ticaret Sicili Yönetmeliği, 27.01.2013 tarih ve 28541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Anılan karar ve yönetmelik aynen aşağıya alınmıştır;
 
Karar Sayısı : 2012/4093
Ekli “Ticaret Sicili Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret?Bakanlığının 22/11/2012 tarihli ve 7322 sayılı yazısı üzerine, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 26 ncı maddesine göre, Bakanlar?Kurulu’nca 19/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
 
Ticaret Sicili Yönetmeliği için tıklayınız
 
 
 
Bilgilerinize sunarız
Alternatif YMM A.Ş.