2012-011 Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine Yönelik Açıklamaların Yer Aldığı Genel Tebliğ Yayımlandı
19/01/2012
SİRKÜLER
2012 /
011
 
GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 67. MADDESİ KAPSAMINDA TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİNE YÖNELİK AÇIKLAMALARIN YER ALDIĞI GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI
İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.