2011-057 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kuruluşlarının Ruhsatnamelerine Yönelik Harçlara İlişkin Sirküler Yayınlandı
25/05/2011
SİRKÜLER
2011 /
057
 
ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON KURULUŞLARININ RUHSATNAMELERİNE YÖNELİK HARÇLARA İLİŞKİN SİRKÜLER YAYINLANDI
 
23.05.2011 tarih HK-11/2011-1 sayılı Harçlar Kanunu Sirkülerinde; özel eğitim ve rehabilitasyon kuruluşlarına ait düzenlenen işletme ruhsatnamelerinin 492 sayılı Harçlar Kanunu karşısındaki durumuna yönelik açıklamalara yer verilmiştir.
Anılan sirküler aynen aşağıya alınmıştır;
 
HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ / 11
1-Giriş :
Özel eğitim ve rehabilitasyon kuruluşlarına ait düzenlenen işletme ruhsatnamelerinin 492 sayılı Harçlar Kanunu karşısındaki durumu bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2-Yasal Düzenleme :
Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 108 inci maddesinde, "İmtiyazname, ruhsatname ve diplomalardan bu Kanuna bağlı (8) sayılı tarifede yazılı olanları harca tabidir." denilmektedir.
Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin VI/18 inci fıkrasına istinaden özel okul ve özel dersane işletme ruhsatnameleri; ilk öğretim seviyesindeki özel okullar, lise seviyesindeki özel okullar ile özel dersaneler olmak üzere her yıl ayrı ayrı harca tabi tutulmaktadır.
3- Sonuç:
Yukarıda yer alan Kanun hükmü ve tarife esaslarının incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, özel eğitime gereksinimi olan kişilerin değerlendirilmesi, eğitimi, terapisi ve rehabilitasyonu amacıyla kurulmuş olan sağlık kuruluşları 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun VI/18 inci fıkrasında yer alan kurumlar kapsamında olmadığından, bu kuruluşların almış oldukları işletme ruhsatnamelerinin harca tabi tutulmaması gerekmektedir.
Duyurulur.
 
Mehmet KİLCİ
Gelir İdaresi Başkanı
 
 
 
Bilgilerinize sunarız
Alternatif YMM A.Ş.