2011-030 Kurum Alacaklarının 6111 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında SGK Genelgesi Yayımlandı
22/03/2011
SİRKÜLER
2011 /
030
 
KURUM ALACAKLARININ 6111 SAYILI KANUN UYARINCA YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA SGK GENELGESİ YAYIMLANDI.
 
 
Kurum Alacaklarının 6111 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında 2011-29 no.lu Genelge 18.03.2011 tarihinde SGK Başkanlığı, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü’ nce yayımlanmıştır.
 
İlgili genelgeye ulaşmak için tıklayınız.
 
 
 
Bilgilerinize sunarız
Alternatif YMM A.Ş.