2011-006 Maliye Bakanlığı Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulu Tarafından Hazırlanan Yönetmelikler Yayımlandı
03/01/2011
SİRKÜLER
2011 /
006
 
MALİYE BAKANLIĞI VERGİ İNCELEME VE DENETİM KOORDİNASYON KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN YÖNETMELİKLER YAYIMLANDI
Maliye Bakanlığı Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan yönetmelikler  31.12.2010 tarih ve 27802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Anılan yönetmelikler aynen aşağıya alınmıştır;
 
Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.
Vergi İnceleme ve Denetim Planının Hazırlanması, Uygulanması ve Sonuçlarının İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.
Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.
Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Teşekkülü ile  Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.
 
Bilgilerinize sunarız
Alternatif YMM A.Ş.