PB 2021-002 Vergi Oranları ve Hadler

 

06/01/2021

 

PRATİKBİLGİLER

2021/

002

 

 

VERGİ VE STOPAJ ORANLARI İLE BAZI KATSAYI VE HADLER

 

               

 

Ücretliler İçin Gelir Vergisi Dilimleri ve Oranları(2021 Yılı)

              24.000 -TL

‘ya kadar

 

 

 

 

% 15

53.000 -TL

‘nın

24.000 -TL

‘sı için

3.600 -TL

Fazlası için

% 20

190.000 -TL

‘nın

53.000 -TL

‘sı için

9.400 -TL

Fazlası için

% 27

650.000 -TL

‘nın

190.000 -TL

‘sı için

46.390 -TL

Fazlası için

% 35

            650.000 -TL    

‘nın

             650.000 -TL

‘sı için

207.390 -TL

Fazlası için

%40

 

 

 

Asgari Geçim İndirimi Oranı (Yüzde - %)

%

AGİ

Bekar

50

268,31

Evli eşi çalışmayan

60

321,98

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu

67,50

362,22

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu

75

402,47

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu

80

456,13

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu

85

456,13

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu

50

456,13

Evli eşi çalışan

57,50

268,31

Evli eşi çalışan 1 çocuklu

57,50

308,56

Evli eşi çalışan 2 çocuklu

65

348,81

Evli eşi çalışan 3 çocuklu

65

402,47

Evli eşi çalışan 4 çocuklu

70

429,30

Evli eşi çalışan 5 çocuklu

70

456,13

 

Kurumlar Vergisi Oranı

2020 yılı matrah için

 

%22

2021 yılı matrah için

 

%20

 

Geçici Vergi Oranları

Kurumlar Vergisi mükellefleri için

2021 yılında geçerli oran

% 20

Gelir Vergisi mükellefleri için

2021 yılında geçerli oran

% 15

 

Veraset ve İntikal Vergisi Oranları ( 2021 yılı için )

Matrah

Veraset yoluyla intikallerde

İvazsız intikallerde

İlk

380.000,-TL

için

% 1

% 10

Sonra gelen

900.000,-TL

için

% 3

% 15

Sonra gelen

1.900.000,-TL

için

% 5

% 20

Sonra gelen

3.600.000,-TL

için

% 7

% 25

Matrahın

6.780.000,-TL

‘yı aşan kısmı için

% 10

% 30

 

Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları (2021 yılı için)

Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde

334.534 TL

Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde

669.479 TL

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde

7.703 TL

Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde

                   7.703 TL

 

Bazı Damga Vergisi Oranları ve Tutarları ( 01.01.2021 tarihinden itibaren )

Ücretlerde

                       % 07,59

Avans ödemelerinde

                       % 07,59

Sözleşme, taahhütname, ve temliknameler (belli parayı ihtiva edenler)

% 09,48

Kefalet, teminat ve rehin senetleri

% 09,48

Fesihnameler

% 01,89

Kira sözleşmeleri (mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

% 01,89

İhale Kararları

% 05,69

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

97,20 TL

Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi

 129,80 TL

Muhtasar beyanname

64,10 TL

KDV beyannamesi

64,10 TL

Diğer beyannameler

64,10 TL

Belediyelere verilen beyannameler

47,60 TL

SGK Bildirgeleri

                       47,60 TL

Gümrük Beyannameleri

    129,80 TL

Bilançolar

74,90 TL

Gelir Tabloları

                      35,80 TL

İşletme hesabı özeti

35,80 TL

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

                           76,00 TL

Not : Her bir kağıt için hesaplanacak azami vergi tutarı

3.534.679,90 TL

 

-Şirket sermaye artışlarında damga vergisi 01.01.2004 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.

 

-Tüketici kredilerinde ve kredi kartı sözleşmelerinde damga vergisi 01.01.2004 tarihinden itibaren kaldırılmıştır

 

-Kambiyo senetlerinde damga vergisi 07.08.2003 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.

 

-Pul yapıştırmak suretiyle damga vergisi ödeme uygulaması 01.01.2005 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.

 

 

 

     

 

Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı (KDV Dahil) (VUK:232)

2021 takvim yılı için

1.500,00 TL

 

Amortisman Yazma Sınırı (KDV Hariç) (VUK:313)

2021 takvim yılı için

1.500,00 TL

 

Tecil Faizi Oranları

 

 

Yıllık (%)

30.12.2019 tarihinden itibaren

 

15

Gecikme Zammı Oranları ( Aylık % )

30.12.2019 tarihinden itibaren

 

                     1,60

 

Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı  ( Yıllık % )

 

Reeskont İşlemlerinde (%)

Avans İşlemlerinde (%)

21.12.2019 tarihinden itibaren

              12,75

13,75

13.06.2020 tarihinden itibaren

                9,00

10,00

19.12.2020 tarihinden itibaren

              15,75

16,75

 

Yeniden Değerleme Oranları (%)

 

    3 Aylık

    6 Aylık

9 Aylık

          12 Aylık

2018

4,54

8,69

             14,03

              23,73

2019

0,01

8,84

             16,97

              22,58

2020

              -

               2,10

            5,29

              9,11

 

Menkul Sermaye İratlarında İndirim ( Enflasyondan Arındırma ) Oranı

 

2020 takvim yılı iratlarına uygulanmak üzere

 

 

%85,10

 

 

 

Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı (GVK:21)

 

2020 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için

( Yıllık )

6.600,00 TL

         

 

TEFE & ÜFE ENDEKSLERİ

(01.01.2006 tarihinden itibaren TEFE endeksleri yerine ÜFE endeksleri açıklanmaktadır)

                                              

                                            2020 (ÜFE)                             

                                            2021 (ÜFE)                          

 

OCAK

462,42

   -

 

ŞUBAT

464,64

   -

 

MART

 468,69

-

 

NİSAN

474,69

-

 

MAYIS

482,02

-

 

HAZİRAN

485,37

-

 

TEMMUZ

490,33

-

 

AĞUSTOS

501,85

-

 

EYLÜL

515,13

-

 

EKİM

533,44

-

 

KASIM

555,18

-

 

ARALIK

568,27

-

 

 

Nakit Sermaye Artırımında Faiz İndirim Oranı (%)

Yıllar                                Oran

 

2020                                % 19,62