PB 2020-005 KKTC Harcirahları

05/02/2020

PRATİK  BİLGİLER

2020 /

005

 

KKTC HARCIRAHLARI

25.01.2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 2062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile KKTC’ye yapılacak seyahatlerde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı için belirlenen gündelik tutarı 175,20 TL’dir. Bu çerçevede 2020 yılında KKTC’ye yapılacak seyahatler nedeniyle personele ödenen harcırah gündeliğinin bu tutardaki kısmı gelir vergisinden istisnadır.

01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren kararnameye göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçici görevle gönderilen ve bu Karar hükümlerine göre gündelik ödenenlerden, yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere, gündeliklerinin yarısına kadar olan kısmı yatacak yer ücreti olarak ayrıca ödenir.

 

Bu kararname kapsamında harcırah ödenenlere Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar hükümleri uygulanmaz ve ayrıca yurtdışı harcırah tahakkuk ettirilmez.

Kararname kapsamında belirlenen harcırahlar şu şekildedir;

 

GÖREV UNVANI / KADRO DERECESİ

2020 yılı Gündelik Tutarı

1 – Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan

217,40 TL

2 – Genelkurmay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Orgeneral ve Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Cumhurbaşkanlığı ve T.B.M.M. Genel Sekreterleri, Başbakanlık Müsteşarı, Bakan Yardımcıları

175,20 TL

3 – Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Bakanlık Müsteşarları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Başbakanlığa bağlı Müsteşarlar, Korgeneral ve Koramiraller, Diyanet İşleri Başkanı, Başbakan Başmüşaviri, merkezde sürekli görevle bulunanlar dışındaki Büyükelçiler

152,70 TL

4 – Yukarıdakiler dışında kalan memur ve hizmetlilerden;

 

a) Aylık/kadro derecesi 1 olanlar

130,90 TL

b) Aylık/kadro derecesi 2-4 olanlar

109,10 TL

c) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar

87,30 TL

 

Kamu personeli için belirlenen harcırah tutarları, diğer özel sektörde çalışanlara vergiden müstesna olarak verilecek harcırahlara emsal teşkil etmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

KKTC’e yapılacak yolculuklarda verilecek gündelikler, 06.01.2020 tarih ve 27998389-010-06-02-13659 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen ilk altı aylık döneme ait memur maaş ve taban aylığı katsayıları dikkate alınarak aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. (Harcırah tutarlarında bir değişiklik olmamıştır.)

 

Vergiden Müstesna Yurtiçi Harcırahlar ( 01.01.2020-30.06.2020 tarihleri arası)

Seyahate Gidenin Brüt Aylığı

Gündelik Tutarı

3.673,82 ve

ve üzeri

 

66,85 TL

3.647,53 TL

3.673,81 TL

arası

56,10 TL

3.326,19 TL

3.647,52 TL

arası

52,35 TL

2.917,22 TL

3.326,18 TL

arası

49,15 TL

2.419,89 TL

2.917,21 TL

arası

                                                                                43,35 TL

2.419,88 TL

Ve daha azı

 

                                                                                42,15 TL

 

 

Bilgilerinize sunarız

  Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.