PB 2020-002 Vergi Oranları ve Hadler

 

05/01/2020

 

PRATİKBİLGİLER

2020/

002

 

 

VERGİ VE STOPAJ ORANLARI İLE BAZI KATSAYI VE HADLER

 

 

 

 

 

Ücretliler İçin Gelir Vergisi Dilimleri ve Oranları(2020 Yılı)

22.000 -TL

‘ya kadar

 

 

 

 

% 15

49.000 -TL

‘nın

                 22.000-TL

‘sı için

3.300 -TL

Fazlası için

% 20

180.000 -TL

‘nın

49.000-TL

‘sı için

8.700 -TL

Fazlası için

% 27

600.000 -TL

‘nın

180.000-TL

‘sı için

44.070 -TL

Fazlası için

% 35

600,000 -TL

‘nın

600.000-TL 

‘sı için

191.070-TL

Fazlası için

%40

 

 

 

Asgari Geçim İndirimi Oranı (Yüzde - %)

%

AGİ

Bekar

50

220,73

Evli eşi çalışmayan

60

264,87

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu

67,50

297,98

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu

75

331,09

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu

80

375,23

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu

85

375,23

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu

50

375,23

Evli eşi çalışan

57,50

220,73

Evli eşi çalışan 1 çocuklu

57,50

253,83

Evli eşi çalışan 2 çocuklu

65

286,94

Evli eşi çalışan 3 çocuklu

65

331,09

Evli eşi çalışan 4 çocuklu

70

353,16

Evli eşi çalışan 5 çocuklu

70

375,23

 

 

 

Kurumlar Vergisi Oranı

2019 yılı matrah için

 

%22

2020 yılı matrah için

 

%22

 

 

Geçici Vergi Oranları

Kurumlar Vergisi mükellefleri için

2020 yılında geçerli oran

% 22

Gelir Vergisi mükellefleri için

2020 yılında geçerli oran

% 15

 

 

 

 

 

 

Veraset ve İntikal Vergisi Oranları ( 2020 yılı için )

Matrah

Veraset yoluyla intikallerde

İvazsız intikallerde

İlk

350.000,-TL

için

% 1

% 10