2021-039 İşten Çıkarma Yasağı Uzatıldı

30/04/2021

SİRKÜLER

2021 /

039

 

4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİNİN BİRİNCİ VE İKİNCİ FIKRALARINDA BELİRTİLEN SÜRELERİN 17/5/2021 TARİHİNDEN İTİBAREN 30/6/2021 TARİHİNE KADAR UZATILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 3930)

 

30 Nisan 2021-Resmî Gazete -Sayı : 31470

4857 sayılı İş Kanununun geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 /05/2021 tarihinden itibaren 30/06/2021 tarihine kadar  uzatılmasına mezkur Kanunun geçici 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir.

İlgili karar metnine ulaşmak için tıklayınız

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.