2019-117 GVK'da Yer Alan Hadlere ve Tutarlara İlişkin Genel Tebliğ (Seri No 310) Resmi Gazete'de Yayımlandı

30/12/2019

SİRKÜLER

2019 /

117

 

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO 310) RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

 

 

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 310) ile; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86, 89/15, 103 ve  mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar, basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2019 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.