2019-096 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranlarında Degişiklik Yapıldı

17/10/2019

SİRKÜLER

2019 /

096

 

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANAN FAİZ ORANLARINDA DEGİŞİKLİK YAPILDI

 

11 Ekim 2019 tarihli ve 30915 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliğine göre 11/10/2019 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak  faiz oranı yıllık %17,25; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %18,25 olarak tespit edilmiştir.

İlgili Karar metni için tıklayınız.

 

Dönemler itibariyle reeskont oranları aşağıdaki gibidir;

                                                        

Dönem

Reeskont (%)

Avans (%)

 
 

11.10.2019'dan itibaren

17,25

18,25

 

29.06.2018'den itibaren

              18,50

19,50  

 

31.12.2016'dan itibaren

 8,75

9,75

 

14.12.2014'den itibaren

9

10,5

 

27.12.2013'den itibaren

10,25

11,75

 

21.06.2013'den itibaren

9,5

11

 

20.12.2012'den itibaren

13,5

13,75

 

19.06.2012'den itibaren

16

16,5

 

29.12.2011'den itibaren

17

17,75

 

30.12.2010'dan itibaren

14

15

 

22.12.2009'dan itibaren

15

16

 

 

 

               Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.