2018-018 2017 IV. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı

12/02/2018

SİRKÜLER

2018 /

018

 

2017 IV. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNE (EKİM-KASIM-ARALIK) AİT GELİR VE

KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYAN SÜRESİ UZATILDI

 

12/02/2018 tarihli ve VUK-99 / 2018-3 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 14 Şubat 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 19 Şubat 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Anılan tebliğ aynen aşağıya alınmıştır;

 

2017 IV. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNE (EKİM-KASIM-ARALIK) AİT GELİR VE

KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYAN SÜRESİNİN UZATILMASI

 

                                                  VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/99

 

Konusu: 2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması.

Tarihi: 12/02/2018

Sayısı: VUK-99 / 2018-3

 1. Giriş:

2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:

Bakanlığımıza gelen yoğun talep nedeniyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak;

14 Şubat 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 19 Şubat 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 14 Şubat 2018 günü sonu olan özel hesap dönemine sahip mükellefleri de kapsayacaktır.

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (19 Şubat 2018 Pazartesi) ödeyecekleri tabiidir.

Duyurulur.

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.