2017-034 Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratları'nın Sisteme Yüklenme Süresi Uzatıldı

20/04/2017

SİRKÜLER

2017 /

034

 

ELEKTRONİK DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ

 İLE ELEKTRONİK DEFTER BERATLARI'NIN

SİSTEME YÜKLENME SÜRESİ UZATILDI

 

20.04.2017 tarihli ve VUK-92 / 2017-5 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 2 Mayıs 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları” nın yüklenme süresi 31 Mayıs 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Anılan sirküler aynen aşağıya alınmıştır;

 

E-DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ İLE AYNI SÜREDE GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM SİSTEMİNE YÜKLENMESİ GEREKEN  “ELEKTRONİK DEFTER BERATLARI”NIN YÜKLENME SÜRESİNİN UZATILMASI

 

                                                          VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/92

 Konusu: Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 02 Mayıs 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması.

Tarihi: 20/04/2017

Sayısı: VUK-92 / 2017-5

1. Giriş:

Başkanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 242 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, 02 Mayıs 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması:

02 Mayıs 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları” nın yüklenme süresi 31 Mayıs 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Duyurulur.

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.