2016-045 Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkında Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı

12/08/2016

SİRKÜLER

2016 /

045

 

AR-GE MERKEZLERİNDE İSTİHDAM EDİLECEK AR-GE PERSONELİ

SAYISININ TESPİTİ HAKKINDA KARAR

 RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

 

 

Anılan Bakanlar Kurulu Kararı için tıklayınız.

 

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.