2016-029 Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi ile E-Defter Beratlarının Yüklenme Süreleri Uzatıldı

22/04/2016

SİRKÜLER

2016 /

029

 

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ İLE

E-DEFTER BERATLARININ YÜKLENME SÜRELERİ UZATILDI

 

Kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi, e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatıldığına ilişkin sirküler yayımlandı.

Anılan sirkülere ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın duyurusu aşağıdaki gibidir:

22.04.2016 tarihli ve VUK-82 / 2016-3 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

25 Nisan 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri              02 Mayıs 2016 Pazartesi günü sonuna kadar,

02 Mayıs 2016 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 31 Mayıs 2016 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.