2009-037 Türkiye–Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği Yayımlandı

08.05.2009 tarih ve 27222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Türkiye – Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği’nde; 5824 Sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan IPA Çerçeve Anlaşması’nın vergi istisnalarına ilişkin hükümlerinin usul ve esasları belirlenmiştir.   

 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız

Alternatif YMM Ltd. Şti.