2009-032 Sanayi Sicil Belgesi Olanlarda Bildirim Hk.

Yıllık İşletme Cetveli Nezaman Verilecektir?

Bilindiği gibi; 6948 sayılı sanayi sicil kanununun 5 maddesi gereğince SANAYİ SİCİL BELGESİ sahibi üretim yapan sanayi işletmeleri her yıl bir önceki yıla ait bilgileri içeren “Yıllık İşletme Cetvelini” Nisan ayı sonuna kadar Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine vermek zorundadırlar.
Mücbir sebep bildirmek ve bu sebep kabul edilmek şartı ile dört ay içinde “Yıllık İşletme Cetvelini” veremeyecek olanlara ek bir süre verilebilmektedir.
Yıllık İşletme Cetvelleri ayrıca “http://www.sanayi.gov.tr“ adresinden de on-line olarak gönderebilmektedir.

Yıllık İşletme Cetveli Verilmezse Ne Olur?
“Yıllık İşletme Cetvelini” Nisan ayı sonuna kadar vermeyenler hakkında 6948 sayılı kanunun 06.05.2003 tarih ve 25100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4854 sayılı kanun uyarınca değiştirilen 9. maddesine istinaden idari para cezası uygulanacaktır.
Suçun tekrarı halinde para cezası iki kat olarak uygulanmaktadır.
Gerçeğe aykırı olarak bildirim yapanlara ise idari para cezası verilecektir.

Sanayi Sicil Belgesi Nasıl Alınır?
Sanayi Sicil Belgesi almak için aşağıda belirtilen belgeler ile Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine müracaat edilir.
1-Sanayi Sicil Beyannamesi
2-Yıllık İşletme Cetveli
3-Kapasite Raporu ( Türkiye Ticaret, Sanayi Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğince (TOBB) tasdikli, geçerlilik süresi müracaat tarihi itibari ile sona ermemiş olan kapasite raporunun TOBB ve tanzim eden oda onaylı nüshası veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunca (TESK) tasdikli işyeri durum belgesi (kapasite raporu) nin konfederasyon veya faaliyette bulunduğu ilin Esnaf ve Sanatkarlar Derneklerince tasdikli örneği.)
4-Ticaret Sicil Gazetesi ( İşletmenin kuruluşuna ve ünvan değişikliği yapılmış ise değişikliğe havi Ticaret Sicil Gazetesi (veya Esnaf Sanatkarlar Sicil Gazetesi)nin aslı veya Ticaret Sicil Memurluğunca tasdikli örneği. )
5-Kira Sözleşmesi (Makine tesisatının kiralık olması halinde en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya fotokopisi. )
Yeni açılan sanayi işletmeleri 2 ay içerisinde sanayi sicile kayıt olmak zorundadır.
Vize işlemleri için sanayi sicil belgesinin aslı ve yıllık işletme cetveli ile Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine müracaat edilir.
Vize işlemleri 2 yılda bir yapılır.
Üretim faaliyetlerini bırakan firmaların, 1 ay içerisinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine başvurarak Sanayi Sicil Belgelerini iptal ettirmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız
Alternatif YMM Ltd. Şti.